नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल दावा .. कमलाकर देसले 8
गझल राजसा. कमलाकर देसले
गझल मी प्रेम दे म्हणालो... शाम 8
गझल ना दिवाळी पाहिली या लक्तराने !!! supriya.jadhav7 4
गझल जे जसे आहे तसे स्वीकारतो मी शेवटी... बेफिकीर 12
गझल तारा असण्याचा भरला सारा सारा मी बेफिकीर 10
गझल पाहिले तुला हळूच तुषार जोशी 1
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल शहारा मयुरेश साने
गझल ''श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते'' कैलास 13
गझल योग नाही! क्रान्ति 10
गझल ...म्हणाले !! supriya.jadhav7
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल जागलेली रात... मयुरेश साने 2
गझल ही घडी दे !!! supriya.jadhav7 8
गझलचर्चा अपरिचीत शायरांच्या गझल-संग्रहाची सूची मानस६
गझल राखते तोल मी.....!!! supriya.jadhav7 1
गझल व्यर्थ जगणे ! supriya.jadhav7 3
गझल कशाला नाचते पोरी? कमलाकर देसले
गझल संकटे वीरेद्र बेड्से
गझल असे बाहेर डोकावू नका आतील दु:खांनो.... बेफिकीर 10
गझल आयुष्य गोल आहे मिल्या 4
गझल जे कधी न जमले मजला सरदेसाई 5
गझल बंडाचा झेंडा कधीच नव्हता हाती! क्रान्ति 9
गझल कळा लागल्या क्रान्ति 3

Pages