आसवे.....

आसवे.....
.
पापण्यांना भार झाली आसवे,
जाणतीशी....! मौन पाळी आसवे !!

काळ-वेळेची नसे यांना क्षिती,
हुंदका जाळून आली आसवे !

काळजाला काळजीचे साकडे,
काजळा वाहून काळी आसवे !

भूलथापांना अशी गेले बळी,
गोंदली तेव्हाच भाळी आसवे !

साथ देते का कुणी जन्मांतरी,
सौख्य-दु:खा फ़क्त साक्षी आसवे !

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.