नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रकाशन प्रतिसाद शेवटचे लेखन
गझल तुझे आच्छादलेले जग मला सांगून जाते बेफिकीर सोम, 07/07/2014 - 01:25 10 रवि, 24/08/2014 - 10:39
गझल भलतीच मर्यादीत ह्यांची झेप आहे बेफिकीर गुरु, 26/06/2014 - 23:48 3 शनि, 28/06/2014 - 22:01
गझललेख ज्योत छोटीशी जरी.. रसग्रहण केदार पाटणकर मंगळ, 24/06/2014 - 15:25 2 शनि, 28/06/2014 - 22:03
गझल एवढे नसते जलद आयुष्य सरण्यासारखे! प्रोफेसर शुक्र, 20/06/2014 - 15:13 2 शनि, 21/06/2014 - 15:12
गझल कशाचा शोध काही घेत नसतो चित्तरंजन भट मंगळ, 17/06/2014 - 23:47 19 सोम, 25/08/2014 - 20:35
गझल माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू बेफिकीर मंगळ, 17/06/2014 - 22:18 10 सोम, 25/08/2014 - 11:56
गझल आई मेंढ्या हाकत आहे, बाप दिवंगत आहे बेफिकीर बुध, 11/06/2014 - 17:30 5 सोम, 25/08/2014 - 12:02
गझल गझल अनंत ढवळे बुध, 11/06/2014 - 07:11 11 गुरु, 21/08/2014 - 23:25
गझल वर्तुळे विजय दि. पाटील मंगळ, 03/06/2014 - 15:18 4 गुरु, 05/06/2014 - 10:30
गझल काही नवीन सुट्टे शेरः बेफिकीर सोम, 02/06/2014 - 21:18 8 गुरु, 31/07/2014 - 13:57
गझललेख आपले रडणे....एक रसग्रहण केदार पाटणकर शनि, 24/05/2014 - 14:08 7 सोम, 02/06/2014 - 21:28
गझल संवेदनशिल विषयांना बाजार बनविले जाते शुभानन चिंचकर शुक्र, 09/05/2014 - 14:17 1 शुक्र, 09/05/2014 - 22:53
गझल एकटा सागरकिनारा एकटा चित्तरंजन भट शुक्र, 09/05/2014 - 13:27 12 मंगळ, 07/10/2014 - 18:54
गझल चोर कैलास बुध, 30/04/2014 - 09:54 4 बुध, 14/05/2014 - 19:07
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख शनि, 19/04/2014 - 14:59 9 मंगळ, 20/05/2014 - 21:51
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... गुरु, 17/04/2014 - 22:03 10 शुक्र, 09/05/2014 - 22:44
गझल नीट वाच...! प्रदीप कुलकर्णी मंगळ, 15/04/2014 - 21:03 6 रवि, 24/08/2014 - 17:30
गझल विषारी केव्हढे वातावरण आहे चित्तरंजन भट मंगळ, 15/04/2014 - 17:26 14 शुक्र, 09/05/2014 - 14:43
गझल "दारू" कैलास गुरु, 27/03/2014 - 22:41 6 शुक्र, 09/05/2014 - 14:47
गझल किती? केदार पाटणकर बुध, 26/03/2014 - 15:16 4 रवि, 03/08/2014 - 19:35
गझल बोचरे वारे विजय दि. पाटील बुध, 19/03/2014 - 14:30 12 मंगळ, 20/05/2014 - 20:00
गझल हाक प्रदीप कुलकर्णी शुक्र, 14/03/2014 - 20:45 11 शुक्र, 12/09/2014 - 16:05
गझल पाहिले चालून त्याच्या सोबतीने बेफिकीर गुरु, 13/03/2014 - 13:13 9 शुक्र, 09/05/2014 - 22:18
गझल आकडेवारी केदार पाटणकर गुरु, 27/02/2014 - 14:22 5 गुरु, 27/03/2014 - 22:37
गझल मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो प्रसाद लिमये बुध, 08/01/2014 - 19:55 5 शुक्र, 10/10/2014 - 13:05

Pages