नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रकाशन प्रतिसाद शेवटचे लेखन
गझल अबोल कैलास रवि, 07/09/2014 - 11:35 3 मंगळ, 09/09/2014 - 21:53
गझल हसवणारे, खिदळणारे केदार पाटणकर शनि, 06/09/2014 - 14:40 6 गुरु, 09/10/2014 - 14:57
गझल ऎकले आहे तुला ती साथ देते जयदीप शुक्र, 05/09/2014 - 07:49 4 गुरु, 11/09/2014 - 12:49
गझल जागरण डोळ्यांमधे आता लमाण्यासारखे नाही चित्तरंजन भट बुध, 27/08/2014 - 14:36 8 शनि, 19/09/2015 - 16:01
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 बुध, 27/08/2014 - 10:45 25 शुक्र, 19/09/2014 - 21:01
गझल रस्ता देतो जयदीप रवि, 24/08/2014 - 18:29 6 शुक्र, 05/09/2014 - 10:18
गझल वारे जरासे गातील काही.. अजय अनंत जोशी शनि, 23/08/2014 - 19:34 4 सोम, 08/09/2014 - 16:54
गझल जन्मतो गर्दीत आपण......संपतो गर्दीत पण बेफिकीर शुक्र, 22/08/2014 - 22:50 4 बुध, 27/08/2014 - 11:20
गझल ज्या क्षणी मी थांबलो, ती थांबली जयदीप शुक्र, 22/08/2014 - 08:09 4 शनि, 23/08/2014 - 21:18
गझल शेवट लिहलेला असतो सुरुवातीवरती शाम गुरु, 21/08/2014 - 22:20 9 शुक्र, 19/09/2014 - 14:23
गझल तुझ्यासारखे वाचता येत नाही जयदीप गुरु, 21/08/2014 - 14:12 2 गुरु, 21/08/2014 - 18:53
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... बुध, 20/08/2014 - 21:06 15 शुक्र, 26/09/2014 - 20:19
गझल आजच्या आज विजय दि. पाटील मंगळ, 19/08/2014 - 16:41 7 रवि, 07/09/2014 - 22:26
गझल जे जगतो ते लिहिणारा विजय दि. पाटील गुरु, 14/08/2014 - 12:23 3 गुरु, 14/08/2014 - 16:14
गझल गझल अनंत ढवळे शुक्र, 08/08/2014 - 19:26 13 रवि, 07/09/2014 - 11:49
गझल पाहिजे तेव्हा कुणीही... केदार पाटणकर बुध, 06/08/2014 - 13:19 10 बुध, 12/12/2018 - 12:19
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख मंगळ, 05/08/2014 - 00:12 11 शुक्र, 29/08/2014 - 22:19
गझल तीच भेटावी.. केदार पाटणकर शुक्र, 01/08/2014 - 11:55 4 शुक्र, 08/08/2014 - 20:20
गझल लेक माझी चालली… अरविन्द पोहरकर मंगळ, 29/07/2014 - 11:37 0 मंगळ, 29/07/2014 - 11:37
गझल मढे मोजण्याला गंगाधर मुटे सोम, 28/07/2014 - 04:12 19 रवि, 03/08/2014 - 19:18
गझल गलबत कुठे निघाले केदार पाटणकर मंगळ, 22/07/2014 - 13:26 6 गुरु, 31/07/2014 - 13:48
गझल जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... सोम, 21/07/2014 - 13:51 7 शुक्र, 01/08/2014 - 16:26
गझल माणसांना माणसांचे केदार पाटणकर बुध, 16/07/2014 - 11:30 4 मंगळ, 22/07/2014 - 11:15
गझल पायथा बांधायला आधार नव्हता जोरकस बेफिकीर शुक्र, 11/07/2014 - 22:54 8 बुध, 24/09/2014 - 12:20
गझल पिणे सोडले मी…. अरविन्द पोहरकर सोम, 07/07/2014 - 19:26 6 शनि, 02/08/2014 - 21:57

Pages