नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रकाशन प्रतिसाद शेवटचे लेखन
गझल जन्म वाभरा वैभव वसंतराव कु... रवि, 15/02/2015 - 21:40 2 गुरु, 16/04/2015 - 05:33
गझल मनाच्या अडगळीमधले बिलोरी आरसे शोधू जयदीप शुक्र, 06/02/2015 - 10:57 3 शनि, 11/04/2015 - 22:14
गझल मागे जयजयकार चालला आहे बाळ पाटील शनि, 24/01/2015 - 11:25 0 शनि, 24/01/2015 - 11:25
गझल आवरण ज्ञानेश. बुध, 31/12/2014 - 20:06 12 सोम, 13/04/2015 - 19:01
गझल झोप लागायला पाहिजे जयदीप मंगळ, 23/12/2014 - 15:22 2 शुक्र, 13/02/2015 - 15:07
गझल काय देईल गारवा रस्ता बेफिकीर शुक्र, 12/12/2014 - 21:17 3 मंगळ, 06/01/2015 - 21:25
गझल मन आता हे कळल्यावरती उदास नाही.. जयदीप गुरु, 27/11/2014 - 10:09 0 गुरु, 27/11/2014 - 10:09
गझल हासल्यासारखी भासती माणसे बेफिकीर बुध, 19/11/2014 - 22:15 2 शनि, 11/04/2015 - 22:17
गझल गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... मंगळ, 18/11/2014 - 21:38 2 बुध, 19/11/2014 - 20:34
गझल गझल : माझ्या लक्षातच नाही वैभव वसंतराव कु... मंगळ, 18/11/2014 - 21:36 2 बुध, 19/11/2014 - 16:38
गझल संगमावरी दोन्ही प्रवाह तुंबळ लढणे बेफिकीर मंगळ, 11/11/2014 - 15:15 1 रवि, 16/11/2014 - 00:01
गझल मधेच वाहते मधेच थांबते जयदीप सोम, 10/11/2014 - 12:21 6 सोम, 24/11/2014 - 20:13
गझल स्त्री समीप येते ... अजय अनंत जोशी रवि, 09/11/2014 - 18:55 0 रवि, 09/11/2014 - 18:55
गझल सांग कसे ते कण्हतानाही गात असावे... जयदीप मंगळ, 04/11/2014 - 16:21 6 गुरु, 13/11/2014 - 11:14
गझल नको तसे घडण्यावरती ह्यासाठी मन जडले होते बेफिकीर गुरु, 30/10/2014 - 22:58 5 शुक्र, 02/01/2015 - 10:00
गझल वरून शांत शांत वाटते किती... जयदीप गुरु, 09/10/2014 - 10:49 3 शुक्र, 17/10/2014 - 09:31
गझल तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... बुध, 08/10/2014 - 15:26 6 रवि, 09/11/2014 - 18:53
गझल हा स्वत्वाचा तपास मानू आता बेफिकीर बुध, 08/10/2014 - 01:04 2 बुध, 08/10/2014 - 15:21
गझल अमल विजय दि. पाटील गुरु, 02/10/2014 - 20:03 4 शुक्र, 14/11/2014 - 12:27
गझल खोल डोहाच्या तळाशी साचलेला गाळ हो बेफिकीर बुध, 01/10/2014 - 22:34 2 शुक्र, 03/10/2014 - 09:00
गझल नदीला सागराची ओढ असली तर असू द्या ना मिल्या सोम, 29/09/2014 - 14:46 7 बुध, 01/10/2014 - 23:04
गझल एकदा शून्यास माझ्या तू वजा कर... जयदीप सोम, 22/09/2014 - 17:41 2 सोम, 29/09/2014 - 23:13
गझल इरेला पेटला आहे पिसारा अजय अनंत जोशी गुरु, 18/09/2014 - 21:37 2 गुरु, 25/09/2014 - 22:45
गझल खुल्या मनाने केदार पाटणकर गुरु, 18/09/2014 - 15:41 3 गुरु, 25/09/2014 - 22:43
गझल नेहमी गर्दी तुला जी लागते जयदीप मंगळ, 09/09/2014 - 09:26 15 गुरु, 25/09/2014 - 22:38

Pages