गझल

गझल

...नकोशा रात्री !

...नकोशा रात्री !
 
टाळून कुठे टळतात नकोशा रात्री... ?
अंगावर कोसळतात नकोशा रात्री... !
 
दिसतात तशा या शांत जरी वरकरणी
आतूनच खळबळतात नकोशा रात्री !
 
बेहोष, सुगंधी, धुंद, हवीशी स्वप्ने...
वाऱ्यावर दरवळतात नकोशा रात्री !

मी हाकलतो...पण लोचट जाती कोठे...?
दारातच घुटमळतात नकोशा रात्री !

डोळ्यांत व्यथा दडवून कितीही ठेवा....!
...गालांवर ओघळतात नकोशा रात्री !

आहेत जणू या पिंपळ आठवणींचे...
डोक्यावर सळसळतात नकोशा रात्री !

गझल: 

आनंदाने

हसता-हसता सरून जावे आनंदाने
मागे केवळ उरून जावे आनंदाने

डोळ्यांमधले सर्व चेहरे जिवंत व्हावे
अकस्मात घर भरून जावे आनंदाने

जिथे जिथे जाशील तू तुझ्या मागेमागे
बोट सुखाचे धरून जावे आनंदाने

पुन्हा मनाने अवखळ पोरासमान व्हावे
घरात यावे, घरून जावे आनंदाने

घरास जेव्हा पाय लावणे अशक्य व्हावे
नुसते दारावरून जावे आनंदाने

मिळालीच तर अशी देखणी व्यथा मिळावी
जिला पाहुनी झुरून जावे आनंदाने

सल कुठलाही जपून कोणा स्मरण्यापेक्षा
हेच बरे विस्मरून जावे आनंदाने

दोन घडींच्या भेटीसाठी यावे आणिक
गझल: 

Pages