गझल

गझल

...सारेच विसरू दे मला !

...सारेच विसरू दे मला !

बडवे, विठोबा, पंढरी...सारेच विसरू दे मला !
तेथे न माझी पायरी... ! सारेच विसरू दे मला !

काही तरी झंकारले...कोणी तरी हुंकारले...
आता सुनेपण अंतरी...सारेच विसरू दे मला !

ती रातराणी, चांदवा... गंधाळलेला गारवा...
ती पौर्णिमा जादूभरी...सारेच विसरू दे मला !

ऱडलीस तू माझ्यासवे...पुसलीस माझी आसवे...
ती सांत्वना अन् त्या सरी...सारेच विसरू दे मला...!

खचलो नकाराने तुझ्या...पिचलो विचाराने तुझ्या...
झाली जिण्याची मस्करी...सारेच विसरू दे मला !

गझल: 

Pages