गझल

गझल

राहिले माझेतुझे नाते घसाऱ्यासारखे


राहिले माझेतुझे नाते घसाऱ्यासारखे
भेटतो भेटावयाला पण चुकाऱ्यासारखे

लागला मौनातल्या वाटेवरी वाडा तुझा
आणि काही शब्द मातीच्या ढिगाऱ्यासारखे

याद आली श्रावणाची त्या तुझ्यामाझ्या पुन्हा
जाहले काळीज मोराच्या पिसाऱ्यासारखे

या तुझ्या शहरात सारी माणसांची जंगले
रात इथली पारधी, दिनही शिकाऱ्यासारखे

लाभली होतीस क्षणभर तू सुगंधासारखी
हुंदडावे वाटले आजन्म वाऱ्यासारखे

मी कधी करणार नव्हतो पापण्या ओल्या मुळी
दुःखही माझ्यापुढे आले भिकाऱ्यासारखे

एवढ्या खोलात माझी चौकशी करतेस का?
गझल: 

निराधार

 

लोकशाही सरकार येथे
अन् सरंजामी फार येथे

प्रश्न कोठे? उत्तर कशाचे?
(मौन हा शिष्टाचार येथे)

सावरावे कैसे कुणाला?
मागते मी आधार येथे

ही घडी आहे उत्सवाची..
दु:ख आहे गर्भार येथे

लोपला चंद्र कसा अवेळी?
करुन स्वप्न निराधार येथे 

भेट झाली नाही वसंता   
(होतसे का  झंकार येथे?)

सूर्य गेला अस्तास पण हा
 काजवा का बेजार येथे ?    

-सोनाली जोशी

गझल: 

Pages