नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
पृष्ठ प्रवेश निषिद्ध विश्वस्त
गझल जितके जमते.. ज्ञानेश. 6
गझल जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 11
गझल नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 14
पृष्ठ छन्दोरचना विश्वस्त
गझललेख मराठी गझलांचे चैतन्य विश्वस्त 4
गझल पुढे माणसांचे यशू-बुद्ध होते गंगाधर मुटे
गझल इथे प्रत्येक जण धुंदीत आहे चित्तरंजन भट 7
गझल ............. अजून काही विशाल कुलकर्णी 3
गझल चकवा केदार पाटणकर 5
गझल बनेल तारे.. बहर 1
गझल नव्या यमांची नवीन भाषा गंगाधर मुटे 8
गझल जुळले अजून आहे जयश्री अंबासकर 2
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 13
गझल कधी कधी केदार पाटणकर 12
गझल मोग-याचा पसारा.....(गझल) supriya.jadhav7 7
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल य़ा जगण्याचे... आनंदयात्री 6
गझल जन्मभर.... supriya.jadhav7 1
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल बोलण्याने बोलणे वाढेल आता चित्तरंजन भट 14
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल आवश्यक ! ज्ञानेश. 16
गझल हमी आनंदयात्री 1

Pages