नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल लेक माझी चालली… अरविन्द पोहरकर
गझल फिरून यायचे इथे टळेल का कधी? मिल्या 5
गझल लागला गळपफास तेव्हा तरतरी श्वासात आली! सतीश देवपूरकर 10
गझल माणसांना माणसांचे केदार पाटणकर 4
गझल खरा कायदयाने मला फास होता मयुरेश साने 2
गझल ''वाटत आहे'' कैलास 3
गझललेख ज्योत छोटीशी जरी.. रसग्रहण केदार पाटणकर 2
गझल भलतीच मर्यादीत ह्यांची झेप आहे बेफिकीर 3
गझल एवढे नसते जलद आयुष्य सरण्यासारखे! प्रोफेसर 2
गझललेख शे(अ)रो-शायरी, भाग-९ : टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या मानस६ 9
गझल वर्तुळे विजय दि. पाटील 4
गझललेख आपले रडणे....एक रसग्रहण केदार पाटणकर 7
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9
गझल बोचरे वारे विजय दि. पाटील 12
गझल चोर कैलास 4
गझल संवेदनशिल विषयांना बाजार बनविले जाते शुभानन चिंचकर 1
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 10
गझल पाहिले चालून त्याच्या सोबतीने बेफिकीर 9
गझल "दारू" कैलास 6
गझल पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 18
गझल विषारी केव्हढे वातावरण आहे चित्तरंजन भट 14
गझल ...टाळतो केदार पाटणकर 20
गझल आकडेवारी केदार पाटणकर 5
गझल प्रश्न आहे असा.. ज्ञानेश. 6
पृष्ठ पान सापडले नाही विश्वस्त

Pages