नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल पाणपोई अनिल रत्नाकर 6
गझल उसवित बसले बूड कवी हे ज्या झोळ्यांचे ह बा 25
गझल छानपैकी जगून गेलो मी..... बेफिकीर 15
गझल गरीबाला कुठे सांगा कुणाला टाळणे येते? ह बा 20
गझल गोचिडांची मौजमस्ती गंगाधर मुटे
गझल घट अमृताचा गंगाधर मुटे 10
गझल बाकी तसा कैदेत काही त्रास नसतो 'बेफिकिर' बेफिकीर 11
गझल हा काळ हरामी मलाच गंडा घालून जातो कैलास गांधी 6
गझल चांदण्या लेऊन झाला... ह बा 12
गझल नाबाद बहर 8
गझल आता जरा मी लबाड झालो कैलास गांधी 7
गझल शक्य नाही स्नेहदर्शन 4
गझल नको तेच झाले क्रान्ति 15
गझल जाणिवा विसरून गेलो ..... ह बा 23
गझल नसतीच आसवे तर.... ह बा 11
गझल सोसले ना लाड ते कंगाल झाले कैलास गांधी 2
गझल मी जसा भेटतो प्रसन्न शेंबेकर 14
गझल कळले मलाच नाही अवधुत 6
गझल सत्ते तुझ्या चवीने गंगाधर मुटे 7
गझल किमया प्रदीप कुलकर्णी 18
गझल किती सुखाचे असेल क्रान्ति 11
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल बुरखा विसुनाना 12
गझल सुटे, मोकळे होण्यामध्ये हात जरा गुरफटले होते कैलास गांधी 9
गझल ध्वस्त झालो गाव सांगे पूर जेव्हा ओसरे कैलास गांधी 8

Pages