नवे लेखन

प्रकारsort descending शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल कुठलेच स्वप्न आता - डी. एन. गांगण मीर क्षीरसागर 4
गझल हे तेच ते दिनरात.. केदार पाटणकर 11
गझल आयुष्य गोल आहे मिल्या 4
गझल ...का असे? जयन्ता५२ 1
गझल शेवटी झोपायचे आहे सदासाठी तुला बेफिकीर 3
गझल सरळ वागून ती वागली वाकडी निलेश कालुवाला 7
गझल गझल तालात चालावी भूषण कटककर 5
गझल ...शून्य माझी कलमकारी !! प्रदीप कुलकर्णी 12
गझल ज्या मरणाला ... संतोष बडगुजर
गझल जाळीत फक्त जगणे अवधुत 5
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 15
गझल मन्मना...! काव्यरसिक
गझल काही असे घडावे जयन्ता५२ 6
गझल सुतक आभाळ 16
गझल सध्या! मधुघट 15
गझल आम्ही तहात गेलो! मानस६ 3
गझल गुलाम केले आम्हाला... जिवा 3
गझल भेटाया आल्या गझला, त्याच्या नंतर. ह बा 3
गझल पुन्हा केव्हातरी बोलू... रुपेश देशमुख 11
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल सुकावे लागले क्रान्ति 10
गझल प्रश्न आहे असा.. ज्ञानेश. 6
गझल रोजचेच.. (तरही गझल) ज्ञानेश. 5
गझल काव्य जगावे क्रान्ति 6
गझल वेड तो लावून गेला (गझल) मनिषा नाईक. 4

Pages