नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल माझे प्रेम rupali joshi 1
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
पृष्ठ vachane Sunil Deshmukh
पृष्ठ जीवन Sunil Deshmukh
पृष्ठ sukhacha mantra Sunil Deshmukh
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
गझल तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 7
गझल ना दिवाळी पाहिली या लक्तराने !!! supriya.jadhav7 4
गझल आल्या सजून राती.... supriya.jadhav7 3
गझल ही घडी दे !!! supriya.jadhav7 8
गझल ...म्हणाले !! supriya.jadhav7
गझल पुन्हा पुन्हा !! supriya.jadhav7
गझल राखते तोल मी.....!!! supriya.jadhav7 1
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 3
गझल हुंदका ओठातला पोटात नाही supriya.jadhav7
गझल मोग-याचा पसारा.....(गझल) supriya.jadhav7 7
गझल व्यर्थ जगणे ! supriya.jadhav7 3
गझल ....सारे मला मिळाले !!! (गझल). supriya.jadhav7 12
गझल तू ..... supriya.jadhav7 3
गझल सरहदी का शोधती मग झुंजण्याची कारणे? (तरही) supriya.jadhav7 1
गझल आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 9
गझल भिंती !! supriya.jadhav7 13
गझल रात्र झाली फ़ार आता !!! supriya.jadhav7 2
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6

Pages