नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल व्यर्थ जगणे ! supriya.jadhav7 3
गझल आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 9
गझल तू ..... supriya.jadhav7 3
गझल रात्र झाली फ़ार आता !!! supriya.jadhav7 2
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6
गझल कोजागिरी !!! supriya.jadhav7 1
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल मी एकटीच येथे!!!(गझल). supriya.jadhav7 2
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7
गझल तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 3
गझल शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 1
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 7
गझल हुंदका ओठातला पोटात नाही supriya.jadhav7
गझल ना दिवाळी पाहिली या लक्तराने !!! supriya.jadhav7 4
गझल हात तुझा हातात अगस्ती 9
गझल भेट एकदा अगस्ती 3
गझल नशीब माझे... अजब 6
पृष्ठ बशीर बद्रच्या शेरांचा भावानुवाद अजब 2
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल जगणे असते... (अजब) अजब 6
गझल 'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 5

Pages