हुंदका ओठातला पोटात नाही

हुंदका ओठातला पोटात नाही
प्रेम व्यवहारातले, सत्यात नाही

मोजता खोली विचारांची कळाले
बोलतो नुसतेच, आचारात नाही

हिरकणीइतकीच फरपट रोज होते..
फक्त अमुचा लेख अभ्यासात नाही

धावतो आहेस परदेशी कशाला...?
गोष्ट कुठली आपुल्या देशात नाही

मी तुझ्यातिल माणसावर भाळलेली
हात धरलेला कुण्या ओघात नाही

याचसाठी माफ करते सर्व काही...
सोसल्याविन सौख्य संसारात नाही

उमलणे नसतेच सोपे जाण वेडे...
का फ़ुलांनी सोसले आघात नाही?

वतनदारी राहिली ना आज येथे
अर्थ कतॄत्वातला, नावात नाही

-सुप्रिया.

गझल: