ओलावा

Aathvanche ole kshan, mithit olya pavsapari,

aadoshala manachya, dhara ashrunchya kititari.

Ghan nil to othambla, bhijvuni gela ranala,

gavtachya kadanna ajunhi, themb themb savarlela.

Olete gandhit ran , jarase bavarlele shaharlele,

garvyat tyachya kunache, ushn shwas misalalele.

Ekaki manala sobat, thaklelya pavlanchi,

tarutali visavlelya, nijlya pakhranchi.

Sarech kase aata shant shant

manachyahi mani jasa ekant,

aadoshala laplya dharanchi

santh hoi barsat.