तुझा दोष नाही !!

तुझा दोष नाही !!

जरी कुंकवाचीच अंतीम कक्षा, तुझा दोष नाही !
गळा पोत काळी रुळे... हीच शिक्षा, तुझा दोष नाही !!

कुणी बोट दावी, कुणी बोलुनी होय नामानिराळा,
(तुझ्या पावित्र्याचीच अग्नीपरिक्षा, तुझा दोष नाही !!)

कुठे बाळ-श्रावण? कधी सर्प जागे पिलेल्या दुधाला?
तुझ्या पाझराचा सदा भार वक्षा, तुझा दोष नाही !!

क्षणी पाठ दावी तुला पाठचाही, कुणी ना कुणाचा... ,
तुझी ना करे "दोर कच्चाच” रक्षा, तुझा दोष नाही !!

भल्या कोण वाली ? इथे दुर्गुणांची घडे नित्य अर्चा,
तुझ्या सदगुणांचीच परखड समिक्षा, तुझा दोष नाही !!

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.

प्रतिसाद

व्वा सुप्रिया..
आवडली गझल..!

भल्या कोण वाली ? इथे दुर्गुणांची घडे नित्य अर्चा,
तुझ्या सदगुणांचीच परखड समिक्षा, तुझा दोष नाही !!

वाहवा... खुप छान जमून आलिये गझल...

अभिजीत...
मयुरेश...
मनःपूर्वक आभार.