गझल

गझल

मौक्तिकांत शिंपला शोधू

मौक्तिकांत शिंपला शोधू
नायकातही खला शोधू

कैक साल वाकलो नाही
वंद्य पावले, चला, शोधू

का जगास बोल लावावे ?
दोष का न आपला शोधू ?

खोल डोहसे तिचे डोळे
त्यात हरवल्या मला शोधू

सोडुनी जुनी भ्रमरवृत्ती
घट्ट प्रेमशृंखला शोधू

पैज अमृतातही जिंके
अशा शब्द‍आंचला शोधू

इंद्र हो‍उनी उभा याचक
धाव, कवच-कुंडला शोधू

अनसुया, प्रियंवदा नसता
'भृंग', चल शकुंतला शोधू

गझल: 

Pages