गझल

गझल

सोपे नसते

श्री. कुमार यांनी लिहिलेली 'सोपे नसते' हा रदीफ असलेली एक सुंदर गझल वाचण्यात आली होती. तोच रदीफ घेऊन मीही लिहिलेलं इथे देत आहे.

गझल: 

सुधारित "किनारा..."

तिला मी  भेटतो आहे पुन्हा... रोखा मला...
कितीदा देत आहे मी असा धोका मला...

दिगंताहूनही मी दूर गेलो एवढा..
जराही शक्य नाही ऐकणे हाका मला..

दिली संधी तरीही बोलली नाहीस तू..
अता मागू नको तू एकही मोका मला..

नकोसे वाटते आता तिचे मज नावही..
नकोसा काळजाचा त्यामुळे ठोका मला..

किनारा तू नकोरे दाखवू मज सागरा..
किनारी न्यायची नाही कधी नौका मला..

गझल: 

कुर्निसात

सर्व रसिकांना कळविण्यास अत्यंत आनंद होतो की, माझी खालील 'कुर्निसात' ही गझल पुढील वर्षी अमेरिकेत होणा-या पहिल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनातील सादरीकरणासाठी निवडण्यात आलेली आहे.

गझल: 

किनारा....

तिला मी  भेटतो आहे पुन्हा... रोका मला...
कितीदा देत आहे मी असा धोका मला...

क्षितीजाहूनही मी दूर गेलो एवढा..
जराही शक्य नाही ऐकणे हाका मला..

दिली संधी तरीही बोलली नाहीस तू..
अता मागू नको तू एकही मौका मला..

नकोसे वाटते आता तिचे मज नावही..
नकोसा काळजाचा त्यामुळे ठोका मला..

किनारा तू नकोरे दाखवू मज सागरा..
तिरावर न्यायची नाही कधी नौका मला..

गझल: 

डायरीतुला विसरायचे म्हणतो जरी
पुन्हा उघडे जुनी तो डायरी


तुला लखलाभ देव्हारा तुझा
मला सोडायची ना पायरी


सुळावरही न त्याला समजले
कुणाचा क्रूस हा खांद्यावरी


भिकारी मध्यरात्री ओरडे
'नका लपवू ढगांनो भाकरी'


पुन्हा तू चांदणे माळून ये
किती अंधारले आहे घरी


असा पाऊस नव्हता पाहिला
तुझ्या येती सरीवरती सरी


बरोबर तू, न मी चुकलो कधी
चुकीची उत्तरे येती तरी


मला सिग्रेट लाडाने म्हणे
'तुझ्या ओठातली मी बासरी'

गझल: 

फुटत राहिल्या आयुष्याच्या बिलोर काचा.......एक प्रार्थना ओठांमधुनी निघत राहिली
काल रात्रभर तुझी वेदना जळत राहिलीकळूनही त्या सरोवराचे  गूढ न कळले
प्रतिबिंबांची वलये नुसती हलत राहिलीजुन्या ऋतूंची साद घेउनी पाउस आला
गेली वर्षे नभातुनी मग गळत राहिलीकुणा न दिसली  मूक अरण्यातली पानगळ
त्या दु:खाची गाज दूरवर घुमत राहिलीफुटत राहिल्या आयुष्याच्या बिलोर काचा
दिवस मास वर्षांची शकले पडत राहिली.........

 

गझल: 

तमाशा


एकटेपण मागता का?
अन स्वतःला टाळता का?


हरवलेला सूर्य शोधा
चांदण्या कुरवाळता का?


"झूठ आहे सर्वकाही"
झूठ हेही मानता का?


मार्ग चुकला! व्यर्थ आता
या दिव्याला राखता का?


जा बघ्यांनो, हा तमाशा -
संपला; रेंगाळता का?


गझल: 

Pages