नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 6
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल कशाला फुलांनी सोनाली जोशी 10
गझल अनेक वर्षे जमीन उजाड पडून आहे सोनाली जोशी 4
गझल कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 4
गझल केवळ तुझी होऊन झंकारायचे सोनाली जोशी 15
गझल भेट सोनाली जोशी 5
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल कहाणी सुनेत्रा सुभाष 8
गझल आता पुरे टवाळी - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 4
गझल पूजा सुनेत्रा सुभाष 4
गझल कमळ नव्हे पण गुलाब तू तर - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 5
गझल गझल सुनेत्रा सुभाष 7
गझल दळण सुनेत्रा सुभाष 6
गझल काय सांगू सुनेत्रा सुभाष 9
गझल नकोच जाऊ तिथे अता तू सुनेत्रा सुभाष 2
गझल लंब सुनेत्रा सुभाष 5
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15

Pages