नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल केवळ तुझी होऊन झंकारायचे सोनाली जोशी 15
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल रस्ता भरलेला असतो अन गर्दी साचत असते सोनाली जोशी 7
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल बहरासंगे फुलणार्‍या सर्व फुलांची मी कोण लागते सोनाली जोशी
गझल भेट सोनाली जोशी 5
गझल कशाला फुलांनी सोनाली जोशी 10
गझल मी बोचलो म्हणाले सोनाली जोशी 11
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल काय सांगू सुनेत्रा सुभाष 9
गझल कमळ नव्हे पण गुलाब तू तर - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 5
गझल गझल सुनेत्रा सुभाष 7
गझल दळण सुनेत्रा सुभाष 6
गझल नकोच जाऊ तिथे अता तू सुनेत्रा सुभाष 2
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15
गझल लंब सुनेत्रा सुभाष 5

Pages