नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7
गझल शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 1
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 7
गझल तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 3
गझल हुंदका ओठातला पोटात नाही supriya.jadhav7
गझल ना दिवाळी पाहिली या लक्तराने !!! supriya.jadhav7 4
गझल भेट एकदा अगस्ती 3
गझल सफल अगस्ती 9
गझल हात तुझा हातात अगस्ती 9
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल जगणे असते... (अजब) अजब 6
गझल 'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 5
गझल वार कुणावर... अजब 21
गझल गर्दी... अजब 1
गझल स्वप्नांच्या दुनियेत ... अजब 2
गझल तसा कुणाला... अजब 5
पृष्ठ बशीर बद्रच्या शेरांचा भावानुवाद अजब 2
गझल नशीब माझे... अजब 6
गझल मी खरे बोललो तेव्हा अजब 7
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
गझल कुणाकुणाला मार हवा अजय अनंत जोशी 3
गझल प्रेम बर्फासारखे... अजय अनंत जोशी 6
गझल समज अजय अनंत जोशी 8

Pages