स्वप्नांच्या दुनियेत ...

स्वप्नांच्या दुनियेत सहज मी वावरतो
आणि खर्‍या दुनियेत यायला घाबरतो...

अपयश येते तेव्हा होतो आनंदी!
नित्य यशांचे मार्गच का मी ठोकरतो?...

कधीचाच मी गमावला माझा चेहरा
रोज मुखवटे नवे-नवे मी वापरतो...

आठवणी येतात नव्याने पुन्हा पुन्हा
अजून का मी तीच लक्तरे पांघरतो?...

शांतता मला असह्य होते कशी 'अजब'?
वादळा, तुझ्या येण्याने मी सावरतो...

गझल: 

प्रतिसाद

स्वप्नांच्या दुनियेत सहज मी वावरतो
आणि खर्‍या दुनियेत यायला घाबरतो...

आठवणी येतात नव्याने पुन्हा पुन्हा
अजून का मी तीच लक्तरे पांघरतो?...

वा! सुरेख!

आठवणी येतात नव्याने पुन्हा पुन्हा
अजून का मी तीच लक्तरे पांघरतो?...

वाव्वा! फार छान!