नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 4
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल निराधार सोनाली जोशी 12
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 6
गझल धीट माझी प्रीत होती सोनाली जोशी 12
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल फुलांनी काय हो केले ? सुनेत्रा सुभाष 4
गझल किती दिवस मी रदीफ व्हावे सुनेत्रा सुभाष 8
गझल साय सुनेत्रा सुभाष 6
गझल कहाणी सुनेत्रा सुभाष 8
गझल आता पुरे टवाळी - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 4
गझल पूजा सुनेत्रा सुभाष 4
गझल कमळ नव्हे पण गुलाब तू तर - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 5

Pages