नवे लेखन

प्रकारsort descending शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल आत्मसात कुमार जावडेकर 4
गझल ...नाही आज सुचत काही ! प्रदीप कुलकर्णी 5
गझल दाखला जयन्ता५२ 4
गझल फुलांना जर असे प्रमोद बेजकर 10
गझल ...कोण मी तुझा ? प्रदीप कुलकर्णी 7
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल वेळी अवेळी जयन्ता५२ 4
गझल दुःखाने कुठल्या समुद्र इतका हेलावतो सारखा ? चित्तरंजन भट 21
गझल आजही अप्रूप वाटे संतोष कुलकर्णी 10
गझल मंतरलेल्या सायंकाळी संतोष कुलकर्णी 10
गझल घावामागून घाव घातले त्याबद्दल आभार.. मानस६ 2
गझल ...कवितेने दिले ! प्रदीप कुलकर्णी 16
गझल ..आता नको ! प्रदीप कुलकर्णी 6
गझल एक वेडी वेदनेची जात आहे. मानस६ 10
गझल कसे जगावे...? संतोष कुलकर्णी 4
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
गझल शब्द संतोष कुलकर्णी 4
गझल ...मित्रा संतोष कुलकर्णी 13
गझल प्रश्न ऐसे.. जयन्ता५२ 9
गझल आहे उसंत कोठे अनिरुद्ध अभ्यंकर 10
गझल सोपे नसते कुमार जावडेकर 14
गझल फिरुन कातरवेळ येता पापणी ओलावते.. मानस६ 3
गझल मला तुझ्या धर्माची भीती अनंत ढवळे 17
गझल ...कोठे जाऊ? प्रदीप कुलकर्णी 6
गझल ...दूर दूर ! प्रदीप कुलकर्णी 7

Pages