नवे लेखन

प्रकारsort descending शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल पाय ओढायला जडतात ती! ह बा 27
गझल हो गझल गैरमुसलसल आता.. बेफिकीर 5
गझल माझी सावलीही रंगली... जयन्ता५२
गझल लाव्हा मधुघट 3
गझल पांघरूनी वेड वावरणे बरे की बेफिकीर 6
गझल मी तुझा,तुझा असेन आमरण कैलास 6
गझल तुलाही, मलाही... ज्ञानेश. 5
गझल नको आणखी जयश्री अंबासकर 11
गझल कधी... प्रदीप कुलकर्णी 8
गझल का....?(गझल) mamata.riyaj@gm... 6
गझल गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 7
गझल तसा मी कधीपासुनी तोच होतो भूषण कटककर 7
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6
गझल सुखास आता तुझे नाव आहे जयन्ता५२ 7
गझल ...कुठे बेत आहे? ह्रषिकेश चुरी 9
गझल कळले मलाच नाही अवधुत 6
गझल मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो प्रसन्न शेंबेकर 7
गझल कधीतरी चांदण्यात दोघे.... प्रदीप कुलकर्णी 9
गझल मी जसा भेटतो प्रसन्न शेंबेकर 14
गझल वंचना आसावरी 9
गझल खुल्या मनाने केदार पाटणकर 3
गझल वाढतो आहे पसारा कागदांचा.. ज्ञानेश. 8
गझल साळसूद पुलस्ति 3
गझल आयुष्य पुलस्ति 15
गझल कुठे? भूषण कटककर 7

Pages