बोलणी - सुरेश भट

आसवांच्या सरी बोलती
मी न बोले, तरी बोलती


ऐक डोळेच माझे अता
ओठ काहीतरी बोलती

संत मोकाट बेवारशी
सांड संतापरी बोलती


बांधती चोर जेव्हा यशे
"ही कृपा इश्वरी"- बोलती


शांत काटे बिचारे परी
ही फुले बोचरी बोलती


तेच सापापरी चावती
जे असे भरजरी बोलती


रोग टाळ्या पिटू लागले
"छान धन्वंतरी बोलती !"


झुंजणारे खुले बोलती
बोलणारे घरी बोलती

- सुरेश भट (एल्गार)

गझल: