नवे लेखन

शीर्षकsort ascending लेखक
विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही विश्वस्त
लोकांची संपदा विश्वस्त
लागली आहे समाधी स्तब्ध पानन् पान माझे विश्वस्त
रंजकी जब... केदार पाटणकर
रंग माझा वेगळा प्रास्ताविक -पु. ल. देशप... विश्वस्त
रंग माझा वेगळा - लता मंगेशकर ह्यांचे पत... विश्वस्त
म्हणून माझी झेप कधी उंच जाऊ शकली नव्हती विश्वस्त
मीर तकी मीर ची एक गझल व त्याचे मराठी भा... हेमंत पुणेकर
मी पाहिले उजळूनही... विश्वस्त
माणुसकीही मरण्याच्या बेतात जणूं विश्वस्त
माझ्या काळाचा अनुवाद विश्वस्त
माझ्या कवितेचा प्रवास विश्वस्त
माझा भाऊ सुरेश २ विश्वस्त
माझा पत्ता असणारा हा गावच नाही विश्वस्त
मला माणसांत रस आहे निनावी (not verified)
मराठी गझलांचे चैतन्य विश्वस्त
मराठी गझलचे 'तंत्र’-काही प्रश्न. सदानंद डबीर
मराठी गझल धोक्याच्या वळणावर निनावी (not verified)
भाषा - एक कपाट भूषण कटककर
भटांशी भेट : केदार पाटणकर विश्वस्त
भटसाहेबांच्या सहवासात... प्रदीप कुलकर्णी
भटसाहेबांच्या सहवासात... प्रदीप कुलकर्णी
भटसाहेब ३ विश्वस्त
भटसाहेब ३ विश्वस्त
भटसाहेब २ विश्वस्त

Pages