नवे लेखन

शीर्षकsort ascending लेखक
मीर तकी मीर ची एक गझल व त्याचे मराठी भा... हेमंत पुणेकर
मी पाहिले उजळूनही... विश्वस्त
माणुसकीही मरण्याच्या बेतात जणूं विश्वस्त
माझ्या काळाचा अनुवाद विश्वस्त
माझ्या कवितेचा प्रवास विश्वस्त
माझा भाऊ सुरेश २ विश्वस्त
माझा पत्ता असणारा हा गावच नाही विश्वस्त
मला माणसांत रस आहे निनावी (not verified)
मराठी गझलांचे चैतन्य विश्वस्त
मराठी गझलचे 'तंत्र’-काही प्रश्न. सदानंद डबीर
मराठी गझल धोक्याच्या वळणावर निनावी (not verified)
भाषा - एक कपाट भूषण कटककर
भटांशी भेट : केदार पाटणकर विश्वस्त
भटसाहेबांच्या सहवासात... प्रदीप कुलकर्णी
भटसाहेबांच्या सहवासात... प्रदीप कुलकर्णी
भटसाहेब ३ विश्वस्त
भटसाहेब ३ विश्वस्त
भटसाहेब २ विश्वस्त
भटसाहेब १ विश्वस्त
बाहुली विश्वस्त
बर्‍यापैकी विश्वस्त
फासले ऐसे भी होंगे - भावानुवाद - असेल अ... ॐकार
फलाट विश्वस्त
प्राणात तुला जपले.... विश्वस्त
प्रकाशित करण्याची गझल रसिकासाठी असावी... बेफिकीर

Pages