नवे लेखन

प्रकारsort ascending शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझललेख रंजकी जब... केदार पाटणकर 9
गझललेख शे(अ)रो-शायरी, भाग-४ : खिलौने नहीं चलते मानस६ 2
गझललेख हरफनमौला सुरेश विश्वस्त 6
गझललेख प्रकाशित करण्याची गझल रसिकासाठी असावी असा एक विचार! बेफिकीर 3
गझललेख भटसाहेबांच्या सहवासात... प्रदीप कुलकर्णी 1
गझललेख एका उन्हाची कैफियत...ऐकण्यासारखी केदार पाटणकर 9
गझललेख शे(अ)रो शायरी, भाग-८ : कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाये है मुझ से मानस६
गझललेख गझलचे दुसरे अंग प्रसन्न शेंबेकर 3
गझललेख शेरो-शायरी : प्रस्तावना मानस६
गझललेख सुरेश भटांच्या त्या दोन ओळी... अजय अनंत जोशी 15
गझललेख ज्ञानेशच्या गझला विश्वस्त 8
गझललेख मराठी गझलांचे चैतन्य विश्वस्त 4
गझललेख फासले ऐसे भी होंगे - भावानुवाद - असेल अंतर असेही... ॐकार 1
गझललेख शे(अ)रो शायरी, भाग-५ : दोस्ती से दुश्मनी शरमाई रहती है मानस६
गझललेख शे(अ)रो-शायरी, भाग-२: पा-ब-गिल सब है मानस६ 4
गझललेख मीर तकी मीर ची एक गझल व त्याचे मराठी भाषांतर हेमंत पुणेकर 1
गझललेख गझल : एक विवेकशक्ती विश्वस्त
गझललेख शे(अ)रो-शायरी, भाग-९ : टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या मानस६ 9
गझललेख मराठी गझल धोक्याच्या वळणावर निनावी (not verified) 5
गझललेख माझ्या काळाचा अनुवाद विश्वस्त 3
गझललेख गालिब बेनकाब बेफिकीर 2
गझललेख भाषा - एक कपाट भूषण कटककर 1
गझलचर्चा गझल अणि गझलियत अजय अनंत जोशी 3
गझलचर्चा चर्चाप्रस्ताव - कविता आहे की गझल? बेफिकीर 19
गझलचर्चा वृत्ताची निवड केदार पाटणकर 4

Pages