नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल गझल संतोष कुलकर्णी 6
गझल फिरुन कातरवेळ येता पापणी ओलावते.. मानस६ 3
गझल ...कोठे जाऊ? प्रदीप कुलकर्णी 6
गझल आहे उसंत कोठे अनिरुद्ध अभ्यंकर 10
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
गझल एक वेडी वेदनेची जात आहे. मानस६ 10
पृष्ठ सार्‍याच्या बगलेत... प्रीतम 1
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
गझल नियम कुमार जावडेकर 13
गझल प्रश्न ऐसे.. जयन्ता५२ 9
गझल ..आता नको ! प्रदीप कुलकर्णी 6
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
गझल कसे जगावे...? संतोष कुलकर्णी 4
गझल वेळी अवेळी जयन्ता५२ 4
गझल दाखला जयन्ता५२ 4
गझल आजही अप्रूप वाटे संतोष कुलकर्णी 10
गझल मंतरलेल्या सायंकाळी संतोष कुलकर्णी 10
गझल ...कोण मी तुझा ? प्रदीप कुलकर्णी 7
पृष्ठ कशासाठी ? आनंद पेंढारकर 3
पृष्ठ दाद होती ! आनंद पेंढारकर 4
गझल ...दिवेलागणीच्या वेळी ! प्रदीप कुलकर्णी 9
गझल घावामागून घाव घातले त्याबद्दल आभार.. मानस६ 2
गझल ...नाही आज सुचत काही ! प्रदीप कुलकर्णी 5
गझलचर्चा आकलनक्षमता केदार पाटणकर 5

Pages