नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल उस्ताद ॐकार 8
गझल सखे ठोठावते आहेस कुठले दार देहाचे? ॐकार 8
गझल किनारा ॐकार 10
गझल करारनामे ॐकार 51
गझल तगमग ॐकार 5
गझल शब्दांत प्राण आले ॐकार 17
गझललेख फासले ऐसे भी होंगे - भावानुवाद - असेल अंतर असेही... ॐकार 1
गझल जाळशील का तू? ह्रषिकेश चुरी 2
गझल कुणी इथे ह्रषिकेश चुरी
गझल तुझ्यास्तव..... ह्रषिकेश चुरी 1
गझल ...कुठे बेत आहे? ह्रषिकेश चुरी 9
गझल जरासा त्रास होतो ह्रषिकेश चुरी 7
गझललेख मीर तकी मीर ची एक गझल व त्याचे मराठी भाषांतर हेमंत पुणेकर 1
गझल माझ्या मनासी कळेना हरीश दांगट 1
गझल गरीबाला कुठे सांगा कुणाला टाळणे येते? ह बा 20
गझल नाचली काळीज ते पेलीत काही माणसे ह बा 31
गझल ती काळजीत असते... ह बा 9
गझल पाय ओढायला जडतात ती! ह बा 27
गझल जाणिवा विसरून गेलो ..... ह बा 23
गझल पाखरे खाऊन गेली चाळलेल्या वेदना ह बा 22
गझल माझी आई ह बा 10
गझललेख सहज मनापर्यंत पोहोचलेले.... ह बा 7
गझल तिथे ये पहाटे... ह बा 7
गझल भेटाया आल्या गझला, त्याच्या नंतर. ह बा 3
गझल उसवित बसले बूड कवी हे ज्या झोळ्यांचे ह बा 25

Pages