नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 15
गझल जन्म वाभरा वैभव वसंतराव कु... 2
गझल जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... 7
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 10
गझल क्षण तो सोसाट्याचा होता वैभव देशमुख 2
गझल ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 9
गझल हवा वैभव देशमुख 9
गझल नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 14
गझल जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 11
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9
गझल जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 6
गझल फुलांचा रस्ता.... वैभव देशमुख 12
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 13
गझल गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 7
गझल ये जवळ वैभव देशमुख 14
गझल रात्र आली.... वैभव देशमुख 5
गझल एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 12
गझल बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 26
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 3
गझल दिसतो तुला जरी मी......... वैभव देशमुख 10
गझल ही झाडे पेटवली कोणी....... वैभव देशमुख 9

Pages