क्षण तो सोसाट्याचा होता

क्षण तो सोसाट्याचा होता
वळिव तुझ्या स्पर्शाचा होता

माझ्या हाती फुलल्या बागा
गुण तुझिया पायाचा होता

माझ्या इवल्या आनंदावर
डोळा या विश्वाचा होता

सारे काही वाहुन गेले
पूर अहंकाराचा होता

आता बस इतके आठवते
बार तुझ्या नावाचा होता

बस माझ्या डोळ्यांची होती
घाट तुझ्या देहाचा होता

त्या कविता वा गझला नव्हत्या
बहर तुझ्या दुःखाचा होता

गझल: 

प्रतिसाद

छान .

लिहित राहा.

-दिलीप बिरुटे

माझ्या इवल्या आनंदावर
डोळा या विश्वाचा होता

सुंदर शेर्, गझल आवडली !