बाहुली


पाखराला हीच चिंता मामुली...!
का नसे मैत्री नभाशी आपुली ?

जाळ येथे जास्त; तर तेथे कमी...
शेवटी साऱ्याच मातीच्या चुली !

नोकरी, पैसा, प्रतिष्ठा, मान्यता...
ठेव बाजूला जराशा या झुली !

भासही आता खरे होती कुठे ?
भास हे नाहीत; त्यांच्या चाहुली !

पाहिले जेव्हा मला त्याने सुखी....
दुःख गेले दूर...आल्यापाउली !

फार मी सांभाळतो; जपतो तिला -
वेदना अद्याप माझी तान्हुली !

वाकलेली जख्ख म्हातारी कुणी...
शोधते का बालपणची बाहुली ?

-- प्रदीप कुलकर्णीप्रतिसाद

बाहुली शेर वाचून वाईट वाटले. खूप अर्थपूर्ण शेर आहे.
वेगळ्याच ओळी आठवल्या ( त्यांचा या गझलेशी संबंध नाही हे माहितीय पण आठवल्या ).
मुहल्लेकी सबसे पुरानी निशानी
वो बुढिया जिसे बच्चे कहते थे नानी
 

अप्रतिम शेर-

पाहिले जेव्हा मला त्याने सुखी....
दुःख गेले दूर...आल्यापाउली !

'बाहुली' पण छान.

 


वाकलेली जख्ख म्हातारी कुणी...
शोधते का बालपणची बाहुली ?

खल्लास! क्या बात है प्रदीपराव, काळजाचा ठोका चुकला हो शेर वाचताना.

तसे सर्वच शेर अप्रतिम आहेत, पन मला हे शेर आवदले

पाखराला हीच चिंता मामुली...!
का नसे मैत्री नभाशी आपुली ?

पाहिले जेव्हा मला त्याने सुखी....
दुःख गेले दूर...आल्यापाउली !

 

चुली आणि बाहुली हे शेर फार आवडले!!