जन्मभर तुडवीन मी ...

जन्मभर तुडवीन मी रस्ता उन्हाचा
पण तुला स्पर्शू नये ठिपका उन्हाचा

पूर आला हे बरे डोळ्यात झाले
साचला होता किती कचरा उन्हाचा

मी जशी खिडकी उघडली, आत आला
केवढ्या वेगामधे तुकडा उन्हाचा

दग्ध ओठांनी तुझ्या केसांमधे मी
माळला होता कसा गजरा उन्हाचा

यामुळे तर ऊन्ह हे जळते तुझ्यावर
रंग नाही एवढा गोरा उन्हाचा

घालतो पायामधे चपला उन्हाच्या
हिंडतो बांधून तो पटका उन्हाचा

राहते माझ्यासवे छायेप्रमाणे
जीव माझ्यावर कसा इतका उन्हाचा

दिवस गेला, सांज ढळली पण अजुनही
उडत आहे मंदसा धुरळा उन्हाचा

- वैभव देशमुख

गझल: 

प्रतिसाद

नेहमी प्रमाणेच ....भन्नाट!!!!!!!

काय सुरेख लिहिलिये....वाहवा

यामुळे तर ऊन्ह हे जळते तुझ्यावर
रंग नाही एवढा गोरा उन्हाचा............कमाल कमाल

राहते माझ्यासवे छायेप्रमाणे
जीव माझ्यावर कसा इतका उन्हाचा...हे ही अफाटच

दिवस गेला, सांज ढळली पण अजुनही
उडत आहे मंदसा धुरळा उन्हाचा...आहा हा "धुरळा उन्हाचा" हे फारच छान जमलय

अप्रतिम

हिंडतो बांधून तो पटका उन्हाचा...

दिवस गेला, सांज ढळली पण अजुनही
उडत आहे मंदसा धुरळा उन्हाचा

हि ओळ खुप आवड्ली...

अनेक शेरात दुसरी ओळ जास्त ताकदीची वाटते...
पहिली ओळ अधीक ताकदीची बनवता येउ शकेल असे वाटते...गझल छान आहेच अधीक छान होइल..

अप्रतिम !

नि:शब्द केलेत..

मी जशी खिडकी उघडली, आत आला
केवढ्या वेगामधे तुकडा उन्हाचा

बहोत खूब.

दग्ध ओठांनी तुझ्या केसांमधे मी
माळला होता कसा गजरा उन्हाचा

वाव्वा.

घालतो पायामधे चपला उन्हाच्या
हिंडतो बांधून तो पटका उन्हाचा
वा.

एकंदर स्वरयमकांची गझल अगदी ]उत्तम झाली आहे.

गझल आवडली.

धन्यवाद!

राहते माझ्यासवे छायेप्रमाणे
जीव माझ्यावर कसा इतका उन्हाचा

अप्रतिम

सर्वांचे मनापासून आभार....

नेहमी प्रमाणेच ....भन्नाट!!!!!!!

राहते माझ्यासवे छायेप्रमाणे
जीव माझ्यावर कसा इतका उन्हाचा !!!!! वाह!