नवे लेखन

प्रकार शीर्षक
सुरेश भटांचे काव्य उपदेश
सुरेश भटांचे काव्य असेच हे
सुरेश भटांचे गीत चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात
सुरेश भटांचे गीत उषःकाल होता होता
सुरेश भटांची कविता रुपगंधा
सुरेश भटांचे गीत मालवून टाक दीप
सुरेश भटांचे काव्य सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
सुरेश भटांचे गीत मेंदीच्या पानावर
सुरेश भटांचे गीत तरुण आहे रात्र अजुनी
सुरेश भटांची गझल कापूर
सुरेश भटांचे काव्य मराठी
सुरेश भटांची गझल स्मशानयात्रा (एल्गार)
सुरेश भटांची गझल जानवी
सुरेश भटांची गझल रिक्त
सुरेश भटांची गझल मी नाही!
सुरेश भटांची गझल उशीर
सुरेश भटांची गझल पाहिले वळून मला
सुरेश भटांची गझल वणवण
सुरेश भटांची गझल पुन्हा स्मशानी घडायचे ते घडून गेले
सुरेश भटांची गझल राहिले रे अजून श्वास किती
सुरेश भटांची कविता मग माझा जीव तुझ्या वाटेवर वणवणेल!
सुरेश भटांचे काव्य आज बेडा पार पांडू!
सुरेश भटांची गझल आकाश उजळले होते.
सुरेश भटांची गझल दंगा
सुरेश भटांची कविता मराठ्या उचल तुझी तलवार

Pages