घराणी

सांगू नको रे माणसा अपुली घराणी
जाते पुन्हा ती माकडांपाशी कहाणी!

ऐशी न पूर्वी पाहिली मी जात होती
या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!

गर्दीत होतो गाढवांच्या बैसलेला
माणूस होतो पण तरी ठरलो अडाणी!

आता ढगांचा राहिला कोठे भरोसा
या पावसाने आणले डोळ्यांत पाणी!

मी वास्तवाशी झुंजण्या गेलोच नाही
अमुच्याकडे खोट्या कथा, खोटीच गाणी!

गझल: 

प्रतिसाद

अजून एक शेर...पण रदीफ जरा वेगळी आहे..

या आमच्या गावात नाहित आडवाटा
सा-याच जाती थेट घेऊनी स्मशानी!

गर्दीत होतो गाढवांच्या बैसलेला
माणूस होतो पण तरी ठरलो अडाणी!
व्वा! सुरेख!
आता ढगांचा राहिला कोठे भरोसा
या पावसाने आणले डोळ्यांत पाणी!
छान.

ऐशी न पूर्वी पाहिली मी जात होती
या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!

मी वास्तवाशी झुंजण्या गेलोच नाही
अमुच्याकडे खोट्या कथा, खोटीच गाणी!

वा! खास! गझल आवडली.

ऐशी न पूर्वी पाहिली मी जात होती
या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!

अतिशय उत्तम शेर आहे. 'अडाणी' सुद्धा छान.
'घराणी' अनेकवचनात असल्याने जरा खटकते.

आता ढगांचा राहिला कोठे भरोसा
या पावसाने आणले डोळ्यांत पाणी!

मी वास्तवाशी झुंजण्या गेलोच नाही
अमुच्याकडे खोट्या कथा, खोटीच गाणी!

हे शेर आवडले तर

सहाणी

अन

अडाणी

हे जास्त आवडले.

धन्यवाद!

अडाणी, ढग, खोटी कहाणी खूप आवडले !
मस्तच आहे गझल !

एकंदर छान. शक्य असल्यास 'ऐशी तैशी' करू नये.


ऐशी न पूर्वी पाहिली मी जात होती
या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!

अमुच्याकडे खोट्या कथा, खोटीच गाणी!
चांगली द्विपदी व ओळ.

या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!
अप्रतिम.

गर्दीत होतो गाढवांच्या बैसलेला
माणूस होतो पण तरी ठरलो अडाणी!
गाढवांच्या गर्दीत बसलेला माणूस, आपल्याला कोणीतरी शहाणे म्हणावे अशी अपेक्षा कशी करेल?
तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते मला कळले आहे पण उगाच..
लोभ असावा.

छान..

सांगू नको रे माणसा अपुली घराणी
जाते पुन्हा ती माकडांपाशी कहाणी!

ऐशी न पूर्वी पाहिली मी जात होती
या चंदनाने शेवटी झिजल्या सहाणी!

खुप छान. डोळ्यात पाणी आवडले.

प्रतिसादाबद्दल सर्वांचे आभार!

गर्दीत होतो गाढवांच्या बैसलेला
माणूस होतो पण तरी ठरलो अडाणी!

अल्टी!!!