नूर

माझ्याच अंतरीचे शोधीत सूर आलो
होते समीप जे, ते शोधीत दूर आलो!


जाऊन पंढरीला ना देखिला विठोबा...
(पाहून मी जनांचा आनंद-पूर आलो!)


हे देव पत्थरांचे, पाहू कशास त्यांना
भेटीस माणसांच्या येथे जरूर आलो


भूभाग जिंकले, पण ना जिंकले मनांना
- मी दाखवून त्यांना त्यांची कसूर आलो


थोडाच वेळ होतो, मी थांबलो तिथे, पण-
त्या रुक्ष मैफिलीचा बदलून नूर आलो


- कुमार जावडेकर

गझल: 

प्रतिसाद

थोडाच वेळ होतो, मी थांबलो तिथे, पण-
त्या रुक्ष मैफिलीचा बदलून नूर आलो
नूर छान आहे...........................

विठोबा, जरूर आणि नूर हे शेर फार आवडले!