थांग मनाचा कधी गवसला

थांग मनाचा कधी गवसला ?
हा प्रवास तर मृगजळातला

धूळ जांभया देत पसरली
धूळ बघत रस्ता पेंगुळला

एक जुना अलबम उरलो मी
लोखंडाच्या पेटीमधला

सांग तुझ्या आकाशामधला
तुला कोणता तारा हसला ?

ह्या पोटाची सब्बल झाली
जन्म कसा अवघा उचकटला

समूळ आलो येथे मी पण
कोण मूळचा आहे इथला ?

स्तब्ध अचानक झाली सळसळ
मनातसुद्धा वारा पडला

गझल: 

प्रतिसाद

एक जुना अलबम उरलो मी
लोखंडाच्या पेटीमधला

सुंदर शेर , गझल आवडली ..

sundar gazal sir...
स्तब्ध अचानक झाली सळसळ
मनातसुद्धा वारा पडला >> kyaa baat !!!

छान.

-दिलीप बिरुटे