सोसेना

            पापण्यांचे पापण्यांना सोसेना


            एवढेसे स्वप्न त्यांना सोसेना


                           हे फुलाचे पाप झाले झुरण्याचे


                           भास आता पाकळ्यांना सोसेना


             वास रक्ताचा कळेना कोणाच्या!


             त्रास माझ्या गारद्यांना सोसेना


                            पार व्हावे एकदाचे गाभारे


                            शांत जगणे एकट्यांना सोसेना


              वासनांना द्याच माफी पितरांनो!


               पिंड शिवणे कावळ्यांना सोसेना

गझल: