ताठ

हा जो नदीकाठ आहे
तुटली इथे गाठ आहे


मी थांबणे तू न येणे
नियमीत परिपाठ आहे


समजूत तू घातलेली
पुरती मला पाठ आहे


तुझ्या यौवनाएवढा मी
नसलो तरी ताठ आहे

असे कोवळी सांज आणि
हृदयी व्यथा राठ आहे
 


 


 

गझल: