फाँट

ह्या संकेतस्थळावरील मजकूर पाहाण्यासाठी आपल्या संगणकावर युनिकोड फाँट इन्स्टॉल केलेला असला पाहिजे. न्याहाळकांवर (ब्राउजर) वर मजकूर नीट, सुबक दिसावा म्हणून http://tdil.mit.gov.in/download/GISTYogeshN.htm ह्या दुव्यावरून फाँट डाउनलोड करता येईल.