''सरावाने''

कोंडून आसवांना डोळ्यात सरावाने
चिक्कार सहन केले आघात सरावाने

जमलेच गणित नाही,जगण्याचे मरण्याचे
मरतोय रोज थोडा,जगण्यात सरावाने

आयुष्य कंठल्यावर्,झोपडपट्टीमध्ये
मी वावरेन म्हणतो,नरकात सरावाने

धागा मिळतो न सुई,दु:खीत काय घेवुन
काळीज फाटलेले,शिवतात सरावाने

लपवून वेदनेला,''कैलास'' घालतोहे
सदरा सुखी जनाचा,अंगात सरावाने.

--डॉ.कैलास गायकवाड.

गझल: