मला सांभाळले आहे..

=========================

कसे घर बांधता येते तुला ह्रदयात हातांनी ?
तुला नक्कीच आहे घडवले निष्णात हातांनी !

कशाला आंधळा हा चाचपडतो रोज तार्‍यांना ?
कदाचित वाचता येते तयाला रात हातांनी

कुठे वाळूतले किल्ले, कुठे स्वप्नातले इमले
किती उधळून आलो मी, तुझ्या पश्चात हातांनी

ऋणी आहेत काही पापण्या, कायम अशासाठी-
कधीही एकटे ना सोडले दु:खात हातांनी !

मला कळते; तरीही वाटते की तूच सांगावे,
(जसे लाडावलेले मूल नाही खात हातांनी )

नसू दे स्पर्श सोन्याचा, तरीही गर्व आहे की-
बनवल्या ओंजळी नाही उभ्या जन्मात हातांनी !

किती हे पारदर्शी हासणे निद्रिस्त बाळाचे..
कुणी गोंजारते आहे जणू स्वप्नात हातांनी !

जिथे संवादण्याचे संपते सामर्थ्य शब्दांचे,
अशा वेळी धरावे फक्त आपण हात हातांनी..

बनू लागेल आता शस्त्र या प्रत्येक दगडाचे,
सुटू लागेल आता प्रश्न हा रस्त्यात, हातांनी

तसे नास्तिक्य माझे ठाम आहे, मात्र जाणवते..
मला सांभाळले आहे कुण्या अज्ञात हातांनी !!

-ज्ञानेश.
==========================

गझल: 

प्रतिसाद

ज्ञानेश - नेहमीप्रमाणेच सुरेख गझल

मतला, आंधळा आणि निद्रिस्त बाळ विशेष आवडले

अवांतर - सध्या २ रचनांमध्ये गॅप फार होतेय का ?

येथे पुन्हा वाचली.

मला कळते; तरीही वाटते की तूच सांगावे,
(जसे लाडावलेले मूल नाही खात हातांनी ) - सुंदर शेर!

तसे नास्तिक्य माझे ठाम आहे, मात्र जाणवते..
मला सांभाळले आहे कुण्या अज्ञात हातांनी ! - जाणवते या शब्दाने मस्त वाटले एकदम!

गझल आवडली !

कसे घर बांधता येते तुला ह्रदयात हातांनी ?
तुला नक्कीच आहे घडवले निष्णात हातांनी !

मला कळते; तरीही वाटते की तूच सांगावे,
(जसे लाडावलेले मूल नाही खात हातांनी )

तसे नास्तिक्य माझे ठाम आहे, मात्र जाणवते..
मला सांभाळले आहे कुण्या अज्ञात हातांनी !!

गझल खूप आवडली !

सगळी गझल अप्रतिम!!!!!!!!!!!

तसे नास्तिक्य माझे ठाम आहे, मात्र जाणवते..
मला सांभाळले आहे कुण्या अज्ञात हातांनी !!

- फारच मस्त.

खुप मस्त गझल... नविन रदिफ चा सुन्दर वापर.

अप्रतिम गझल.

जसे लाडावलेले मुल आहा क्लास