वेढुनी आवेग माझा रोज गाभुळतेस तू

वेढुनी आवेग माझा रोज गाभुळतेस तू
पण तुला ओलावतो तेव्हा मनी नसतेस तू

मी मला का आवडावे ही समस्या संपली
की तुला सांगेन मी की खूप आवडतेस तू

शोधतो माझ्या खुणा विझत्या निखार्‍यातून मी
जाळुनी हासून निमिषार्धात ओसरतेस तू

दर्शनासाठी असभ्यासारखा खोळंबतो
आणि सभ्यासारखी पडद्यातुनी बघतेस तू

चांगले काहीच नाही आपल्या दोघांमधे
एवढे जर सोडले की चांगली दिसतेस तू

मीलनाची रात सारी कोरडी जाऊनही
नीट वागवतेस दिवसा, हे कसे करतेस तू?

तू तसे केलेस की मी नाकही घासायचे
मी अबोला पाळला की 'बेफिकिर' म्हणतेस तू

गझल: 

प्रतिसाद

मी मला का आवडावे ही समस्या संपली
की तुला सांगेन मी की खूप आवडतेस तू

दर्शनासाठी असभ्यासारखा खोळंबतो
आणि सभ्यासारखी पडद्यातुनी बघतेस तू


चांगले काहीच नाही आपल्या दोघांमधे
एवढे जर सोडले की चांगली दिसतेस तू

छान. वरील शेर विशेष उल्लेखनीय वाटले.

गाभुळतेस, आवडतेस, बघतेस.. सर्वच शेर आवडले.. विशेषतः 'गाभुळतेस' हा शब्दप्रयोग खूप नाविन्यपूर्ण वाटला. वा!

दर्शनासाठी असभ्यासारखा खोळंबतो
आणि सभ्यासारखी पडद्यातुनी बघतेस तू

क्य बात ...हा तर अफाट शेर आहे....

चांगले काहीच नाही आपल्या दोघांमधे
एवढे जर सोडले की चांगली दिसतेस तू

..अप्रतीम अप्रतीम अप्रतीम

कोणता एक शेर कोट करायला नको. अप्रतिम गझल.

शेवटचे ३ खूप भावले!!!

की तुला सांगेन मी की खूप आवडतेस तू...एकाच ओळीत २ ' की'...लय घालवतात असे वाटते.

ऐवजी 'हे'/'गे'..कसे वाटेल?
मतलाही तितकासा भिडला नाही.

धन्यवाद सर्वांचे!

शाम,

शेर पुन्हा तपासतो एकदा!

धन्यवाद!

मी मला का आवडावे ही समस्या संपली की तुला सांगेन मी .....की खूप आवडतेस तू ! असे अर्थासाठी तोडायचे आहे
तरी शमजींची सूचना लक्षात घेण्याजोगी

तर तुला सांगेन मी की ..असा बदल देखील करता येईल पण त्या दोन कींची नादमयता जी मजा देते ती हरवेल असे वाटते

चांगली दिसतेस तू यातही अन्वय लावायचा झाल्यास की ची जागा खूप आधी आणावी लागते हीही एक गम्मत आहे त्या शेराची
तू चांगली दिसतेस एवढे जर सोडले की (/तर) आपल्या दोघात चांगले असे काहीच नाही असा अर्थ लागतो

असो

मीलानाची रात सारी कोरडी जाऊनही हा माझा सर्वात आवडता शेर आज पुन्हा वाचावा वाटला म्हणून गूगलत गूगलत इथे पोचलो

सुंदर गझल ............टीपिकल बेफिकीरीयन !!