अबोला गाजला होता

तुला पाहून माझा शब्द - तेव्हा लाजला होता
मुका राहुनही मझा - अबोला गाजला होता

तुझा तो स्पर्श चंदेरी -तुझा तो हात पुनवेचा
उन्हाचा हात ही माझा - अचानक भाजला होता

जरी बेताल मी आहे - नव्हे हा कैफ मदिरेचा
तिने सौंदर्य वर्खाचाच - प्याला पाजला होता

तुझा मुखचंद्रमा पाहून मुखडा गाइला होता
चेहरा रोजचा दु:खी - सुखाने माजला होता

असे स्वप्नात ही व्हावे ? तुला मी फूल देताना
घड्याळातून काटेरी -गजर ही वाजला होता

मला पाहून आताशा - म्हणे हा आरसा मजला
असा मयुरेश नाही पाहिला - जो आजला होता.

मयुरेश साने...दि...२९-डिसेंबर-१०

गझल: 

प्रतिसाद

सुंदर!!!!
अजून सुंदर होऊ शकते.

जरी बेताल मी आहे - नव्हे हा कैफ मदिरेचा
तिने सौंदर्य वर्खाचाच - प्याला पाजला होता

उत्तम शेर! उला मिसरा अजून सहज घेता येईल

मला पाहून आताशा - म्हणे हा आरसा मजला....'मला' २ वेळा आलेय..टाळता येईल.

गजर मस्त!!! जमलाय!!