मी एकटीच येथे!!!(गझल).

मी एकटीच येथे!!!(गझल).
.
*

श्वासात ना कुणाच्या ना स्पंदनात आहे,
मी एकटीच येथे माझ्या जगात आहे!

*

गोंजारले कितीदा माझ्याच मी चुकांना,
तो शाप पूर्वजांचा सलतो मनात आहे!

*

ना कोसळे कधीचा हा मेघ दाटलेला,
अश्रूच गोठलेला का या नभात आहे ?

*

ना दामिनी नभीची ना शुक्रतारकाही,
आश्रीत दीनवाणी माझ्या घरात आहे!

*

ऊद्रेक आठवांचा गाडून श्रांत झाले,
दूरस्थ संकटांची येते वरात आहे!

*

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.

गझल: 

प्रतिसाद

३ रा आणि शेवटचा आवडले...
वा!!

गोंजारले कितीदा माझ्याच मी चुकांना,
तो शाप पूर्वजांचा सलतो मनात आहे! .....वा वा

ना कोसळे कधीचा हा मेघ दाटलेला,
अश्रूच गोठलेला का या नभात आहे ? .........सुंदरच

ऊद्रेक आठवांचा गाडून श्रांत झाले,
दूरस्थ संकटांची येते वरात आहे! ............वा सुप्रिया वा