कोजागिरी !!!

कोजागिरी !!!
.
*

धुंदश्या तारांगणाला तारकांचा नाज होता ,
रिक्तमाझ्या ओंजळी या चंद्र माझा आज होता !

*

साजणीच्या कंकणांचा साजणा मी नादवेडा ,
मौनतेला प्रियतमेच्या घुंगरांचा बाज होता !

*

जीवघेणा दाह ओठी , श्वास-दरवळ मोग-याचा ,
सांडलेल्या मौक्तिकांना गारव्याचा साज होता !

*

चांदण्यांची शेज-सजवी झोंबरे वारे गुलाबी ,
रंगिल्या कोजागिरीचा 'प्रेम' हा रीवाज होता !

*

सावल्यांना जाग होती , पाकळ्या जेव्हा गळाल्या ,
रेशमाच्या त्या मिठीचा मखमली-अंदाज होता !

*

का स्फ़ुरावी ओढऐसी अर्धरात्री चांदण्यांना ?
झिंगलेल्या मैफ़िलीला काजव्यांचा साज होता !

*

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.
पुणे.

गझल: 

प्रतिसाद

सावल्यांना जाग होती , पाकळ्या जेव्हा गळाल्या ,
रेशमाच्या त्या मिठीचा मखमली-अंदाज होता !

एकदम नाजूक ....वा वा

का स्फ़ुरावी ओढऐसी अर्धरात्री चांदण्यांना ?
झिंगलेल्या मैफ़िलीला काजव्यांचा साज होता !

काजव्यांचा साज होता ...अहाहा ...मस्तच आहे ताई गझल ...
खूप आवडली