मुद्दाम भुलवणारे

मुद्दाम भुलवणारे रस्ते बरेच होते
दारात सोडणारे चकवे बरेच होते

गावात पाहिली या 'माया' अजब निराळी
एकाच माणसाचे पुतळे बरेच होते

काहीच पेटवाया सांगू नकोस त्यांना
क्रांतीत मागच्या ते जळले बरेच होते

टोपीत पांढर्‍या त्या लपणार ते कितीसे
आपादमस्तकी जे मळले बरेच होते

म्हणता कसे तुम्ही की 'मी पाहिलेच नाही'
डोळ्यासमोर तुमच्या घडले बरेच होते

हातात देश त्यांच्या गेला कसा पुन्हा हा?
वळले न हाय! आम्हा कळले बरेच होते

गझलेत या तसे मी लिहले बरेच थोडे
सांगायचे जरी ते ठरले बरेच होते

---------------------------------------------------------------
जयन्ता५२

गझल: 

प्रतिसाद

दारात सोडणारे चकवे बरेच होते

डोळ्यासमोर तुमच्या घडले बरेच होते

सांगायचे जरी ते ठरले बरेच होते

हे तीन शेर आवडले.

धन्यवाद!

काहीच पेटवाया सांगू नकोस त्यांना
क्रांतीत मागच्या ते जळले बरेच होते

छान.

मुद्दाम भुलवणारे रस्ते बरेच होते
दारात सोडणारे चकवे बरेच होते

वावा. मतला फार आवडला. जळले बरेच होतेही उत्तम. एकंदर प्रभावी झाली आहे गझल.

गावात पाहिली या 'माया' अजब निराळी
एकाच माणसाचे पुतळे बरेच होते

चांगला आहे. 'टॉपिकल' शेर काही दिवसांनंतर मृत होऊ शकतो एवढे लक्षात ठेवायला हवे.

गझल छान आहे, फक्त दर्शक सर्वनामांचा वापर थोडा जास्त वाटला.

अप्रतिम. तुमच्या चांगल्या गझलांपैकी एक ठरावी.
सर्वच शेर आवडले.
मात्र,
हातात देश त्यांच्या गेला कसा पुन्हा हा?
वळले न हाय! आम्हा कळले बरेच होते
इथे हाय काढता आले तर....?
हातात देश त्यांच्या गेला कसा पुन्हा हा?
वळले कुणास नाही कळले बरेच होते
असे करता येईल.

पुन्हा वाचली. उत्तम गझल!

हातात देश त्यांच्या गेला कसा पुन्हा हा?
वळले न हाय! आम्हा कळले बरेच होते

मस्त. आवडली.

.

उत्कृष्ट गझल आहे!
टोपीत पांढर्‍या त्या लपणार ते कितीसे
आपादमस्तकी जे मळले बरेच होते

काय शेर झालाय वाहव्वा!

म्हणता कसे तुम्ही की 'मी पाहिलेच नाही'
डोळ्यासमोर तुमच्या घडले बरेच होते

हातात देश त्यांच्या गेला कसा पुन्हा हा?
वळले न हाय! आम्हा कळले बरेच होते

गझलेत या तसे मी लिहले बरेच थोडे
सांगायचे जरी ते ठरले बरेच होते

हेही छानच!

खुप आवडली. मळले आवडले.

आवडलेला शेर :
टोपीत पांढर्‍या त्या लपणार ते कितीसे
आपादमस्तकी जे मळले बरेच होते