ही झाडे पेटवली कोणी.......

 


ही झाडे पेटवली कोणी
अनाथ केले पक्शी कोणी


तळ डोहाचा निरखत होतो
गढूळ केले पाणी कोणी


कुणी अशी माकडे निवडली
दिली तया॑ना पोथी कोणी  


तो हिटलर आहे तर राहो
मीही नाही गा॑धी  कोणी


ज्यावर होते आग्यामोहळ
फा॑दी तीच झटकली कोणी


मला सारखे जाणवते हे
आहे माझ्या पाठी कोणी


असला तर माझ्यातच आहे
माझा मोठा वैरी कोणी


तो मातीवर उतरत नाही
हवा एवढी भरली  कोणी


विणू लागला आहे जाळे
देही आला कोळी  कोणी...


               - वैभव देशमुख     

गझल: 

प्रतिसाद

चांगली गझल केलीस......... आगे बढो.

मला सारखे जाणवते हे
आहे माझ्या पाठी कोणी


असला तर माझ्यातच आहे
माझा मोठा वैरी कोणी
 
विणू लागला आहे जाळे
देही आला कोळी  कोणी...
सुंदर शेर !!   

 
शेर आवडला......
तो मातीवर उतरत नाही
हवा एवढी भरली  कोणी

तो मातीवर उतरत नाही
हवा एवढी भरली  कोणी
..... वास्तवदर्शी शेर
कलोअ चूभूद्याघ्या

कुणी अशी माकडे निवडली
दिली तया॑ना पोथी कोणी  


तो हिटलर आहे तर राहो
मीही नाही गा॑धी  कोणी
हे दोन शेर समवि़श्ट केल्यामुळे गझलेचा दर्जा ढासाळ्ला आहे.
हे शेर परम्परगत विद्रोही विचारसरणीचे आहेत.
 बाकी शेर चान्गलेंअविन लिहिण्याचा प्रयत्न करवा............
  शुभचिन्तक.

चांगली टोकदार रचना.  सगळे शेर आवडले.


वा कया बात है

ही स्वरयमकाची गझल आहे ना?
जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे...
असला तर माझ्यातच आहे
माझा मोठा वैरी कोणी
हा शेर सर्वात आवडला..

ही स्वरयमकाची गझल आहे ना?

हो. ही  स्वरयमकांची रचना आहे.