वादात या कुणीही सहसा पडू नये !

माझ्याच आरशाला "मी" आवडू नये ?
वादात या कुणीही सहसा पडू नये !

हासून हुंदक्यांना मी टाळले जरी
काहूर आसवांचे दडता दडू नये ?

जेव्हा फुला प्रमाणे - स्पर्शेन मी तुला !
काटा बनून कोणी तेव्हा नडू नये !

येऊ नकाच कोणी - मागायला मते !
दारात दु:खीतांच्या कोणी रडू नये !

आश्वासुनी "उद्याला" जे श्वास घोटती !
(त्यांचे कुठे कधीही काही अडू नये ?)

मयुरेश साने..दि..१७-फेब-११

प्रतिसाद

जेव्हा फुला प्रमाणे - स्पर्शेन मी तुला !
काटा बनून कोणी तेव्हा नडू नये !
मयुरेश , वाह क्या बात है