रंग माझा वेगळा प्रास्ताविक -पु. ल. देशपांडे

"रंग माझा वेगळा" ह्या भटांच्या गाजलेल्या कवितासंग्रहाला पुलंचे प्रास्ताविक लाभले होते. हे प्रास्ताविक दोन भागात सादर आहे.